selfie
Ciekawostki ze świata
Już oddałeś głos na to zdjęcie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

    
       Sortuj:
Czy wiesz jak brzmi drugie imię Baracka Obamy?


Hus­se­in. Barack Hussein Obama II nosi imię po swoim ojcu, Baracku Hussein Obama, Sr. Imię Hussein jest po­wszech­ne w świecie arab­skim i po­cho­dzi od Hassan, ozna­cza­ją­ce­go do­słow­nie "dobry" i "pięk­ny­".Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-26 07:57:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz jak nazywał się mnich słynący z re­cep­tu­ry przy­rzą­dza­nia szam­pa­na?


Dom Péri­gnon. W roku 1718 opu­bli­ko­wa­ny został zestaw re­cep­tur po­cho­dzą­cych podobno od mnicha na­zy­wa­ją­ce­go się Dom Pe­ri­gnon. Jedną z za­le­ca­nych zasad było wy­bie­ra­nie wi­no­gron bez zna­jo­mo­ści nazw winnic, z których po­cho­dzą - aby za­po­biec su­ge­ro­wa­niu się ich re­pu­ta­cją. Metoda ta, znana jako ślepa próba, do­pro­wa­dzi­ła do po­wsta­nia błęd­ne­go prze­ko­na­nia, że Dom Pe­ri­gnon był ślepy.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-19 12:49:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz jaka jest pierw­sza litera ro­syj­skie­go al­fa­be­tu?


A. Kom­plet­ny alfabet ro­syj­ski to: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю ЯŚrednia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-15 11:02:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że w zamachach zginęło 4 prezydentów?


Byli to Abraham Lin­col­n, James A. Gar­fiel­d, William McKin­ley i John F. Ken­ne­dy. Do­dat­ko­wo, śmierć Warrena G. Har­din­ga budzi wiele wąt­pli­wo­ści i po­dej­rzeń o otru­cie.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-24 08:07:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że ogromna zapora wodna Itaipu wy­twa­rza energię elek­trycz­ną dla dwóch krajów - Bra­zy­lii i Pa­ra­gwa­ju?


Zapora Itaipu po­ło­żo­na jest na Paranie w miej­scu, w którym rzeka stanowi granicę między Bra­zy­lią a Pa­ra­gwa­jem. Kraje te różnią się sto­so­wa­ną czę­sto­tli­wo­ścią prądu zmien­ne­go, dlatego dzie­sięć ge­ne­ra­to­rów pracuje z czę­sto­tli­wo­ścią 50 Hz wy­twa­rza­jąc prąd dla Pa­ra­gwa­ju, zaś druga dzie­siąt­ka - prąd 60 Hz dla Bra­zy­lii.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-26 07:54:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że koci mocz świeci w podczerni?

Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-28 11:56:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że jedzenie potrzebuje 7 sekundy, by dotrzeć z ust do żołądka?

Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-28 17:44:00 Przez: olek
Idź do początku strony
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...